Beste praktijken voor het monitoren van werknemers in besloten ruimtes

Beste praktijken voor het monitoren van werknemers in besloten ruimtes

Degenen die betrokken zijn bij de veiligheid op de werkplek, met name tijdens turnarounds en shutdowns, zijn zich terdege bewust van de gevaren en uitdagingen die besloten ruimtes met zich meebrengen. Het is van het grootste belang om de risico’s van dergelijke omgevingen te herkennen en proactief maatregelen te nemen om incidenten te voorkomen en tot een minimum te beperken. Voor een optimale bescherming is het van cruciaal belang om vier belangrijke praktijken toe te passen:


1. Real-time bewaking:

Om verder te gaan dan de wettelijke minimumvereisten, moeten werknemers worden uitgerust met geavanceerde technologie, met name bij risicovolle werkzaamheden die vaak voorkomen bij raffinage, petrochemie en zware industrie. De mogelijkheid om activiteiten in en rond besloten ruimten nauwkeurig te visualiseren en de atmosferische omstandigheden in realtime te controleren, is essentieel om de veiligheid van werknemers te garanderen. Systemen die informatie van badges en communicatieapparatuur van werknemers kunnen halen en live camerabeelden binnen en buiten de besloten ruimte kunnen weergeven, zijn ideaal voor continu 24/7 beheer en bewaking van ingangen.

2. Risicobeoordeling:

Om de veiligheid van werknemers in besloten ruimtes te garanderen, is een grondige risicobeoordeling nodig. Succesvolle organisaties vertrouwen op samenwerking tussen ervaren gezondheids- en veiligheidsprofessionals, veiligheidsteams van aannemers en aangesloten veiligheidsexperts. Deze gezamenlijke aanpak maakt een stapsgewijze analyse mogelijk van de activiteiten op de werkplek, de bijbehorende gevaren en effectieve risicobeperkende middelen, en dat alles met behoud van real-time connectiviteit. Door de efficiënte distributie van relevante informatie kan het veiligheidsteam onmiddellijk hiaten identificeren en actief de hulpmiddelen of acties beheren die nodig zijn om deze hiaten aan te pakken.

3. Gegevensverzameling:

Goed beheerde en relevante gegevens zijn een krachtig hulpmiddel voor het stroomlijnen en verbeteren van de uitvoering van shutdowns en turnarounds, mits ze toegankelijk en verteerbaar zijn voor belangrijke besluitvormers. Tijdige toegang tot informatie stelt storingsmanagers in staat om hun tactiek proactief aan te passen aan veranderingen in het bereik, uitdagingen op het gebied van planning en druk op de kosten. De integratie van realtime locatiegegevens voor het personeel buiten besloten ruimten met toegangslogboeken voor het personeel in besloten ruimten biedt een uitgebreide dataset van hoge kwaliteit. Door het toepassen van data analytics, intern of uitbesteed, kunnen organisaties patronen identificeren en opkomende problemen efficiënter aanpakken dan met conventionele methoden mogelijk is.

4. Altijd verbonden:

De diverse locaties en variërende betrouwbaarheid van de verbindingen op projectlocaties vereisen robuuste en flexibele methoden om apparaten aan te sluiten en gegevens te verzamelen. Voor een effectieve samenwerking tussen aangesloten gasdetectie en bewaking van besloten ruimtes moeten organisaties een veerkrachtige aanpak hanteren voor het vastleggen en streamen van gegevens. Door te kiezen uit satelliet-, LTE-, lokale draadloze en/of bekabelde privé-netwerken kunnen projectteams veerkracht in hun datanetwerken inbouwen, wat met name cruciaal is in kritieke toepassingen voor de beveiliging van levens, waardoor de kans op netwerkgerelateerde operationele onderbrekingen geminimaliseerd wordt.

VOLG ONS OP